Rudenko, S. (2018). Капіталізація музейних пам’яток у контексті ринкової теорії музею. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музеєзнавство і пам’яткознавство, (1), 36–46. https://doi.org/10.31866/2617-7943.1.2018.147559