Vechersky, V. (2018). Результати дослідження української архітектури доби Гетьманщини. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музеєзнавство і пам’яткознавство, (1), 84–102. https://doi.org/10.31866/2617-7943.1.2018.147573