Phutkaradze, T. (2018). Грузинська цивілізація і світові глобальні процеси. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музеєзнавство і пам’яткознавство, (1), 114–121. https://doi.org/10.31866/2617-7943.1.2018.150850