Pustovalov, S. (2019). Епоха Л. С. Клейна. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музеєзнавство і пам’яткознавство, 2(2), 167–171. https://doi.org/10.31866/2617-7943.2.2.2019.188481