Moskalenko, A. (2020). Археологічна експедиція як об’єкт дослідження: історіографія та джерельна база. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музеєзнавство і пам’яткознавство, 3(1), 33–47. https://doi.org/10.31866/2617-7943.3.1.2020.205315