Pustovalov, S. (2020). Комплекс озброєння ранньої козацької доби за матеріалами розкопок на о. Байда. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музеєзнавство і пам’яткознавство, 3(2), 203–213. https://doi.org/10.31866/2617-7943.3.2.2020.221111