Moskalenko, Andrii. 2020. «Археологічна експедиція як об’єкт дослідження: історіографія та джерельна база». Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музеєзнавство і пам’яткознавство 3 (1):33-47. https://doi.org/10.31866/2617-7943.3.1.2020.205315.