Phutkaradze, T. (2018) «Грузинська цивілізація і світові глобальні процеси», Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музеєзнавство і пам’яткознавство, (1), с. 114–121. doi: 10.31866/2617-7943.1.2018.150850.