Moskalenko, A. (2020) «Археологічна експедиція як об’єкт дослідження: історіографія та джерельна база», Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музеєзнавство і пам’яткознавство, 3(1), с. 33–47. doi: 10.31866/2617-7943.3.1.2020.205315.