Pustovalov, S. (2020) «Комплекс озброєння ранньої козацької доби за матеріалами розкопок на о. Байда», Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музеєзнавство і пам’яткознавство, 3(2), с. 203–213. doi: 10.31866/2617-7943.3.2.2020.221111.