Rudenko, S. «Капіталізація музейних пам’яток у контексті ринкової теорії музею». Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музеєзнавство і пам’яткознавство, вип. 1, Червень 2018, с. 36-46, doi:10.31866/2617-7943.1.2018.147559.