Pustovalov, S. «Епоха Л. С. Клейна». Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музеєзнавство і пам’яткознавство, т. 2, вип. 2, Грудень 2019, с. 167-71, doi:10.31866/2617-7943.2.2.2019.188481.