Moskalenko, A. «Археологічна експедиція як об’єкт дослідження: історіографія та джерельна база». Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музеєзнавство і пам’яткознавство, т. 3, вип. 1, Червень 2020, с. 33-47, doi:10.31866/2617-7943.3.1.2020.205315.