Pustovalov, S. «Комплекс озброєння ранньої козацької доби за матеріалами розкопок на о. Байда». Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музеєзнавство і пам’яткознавство, т. 3, вип. 2, Грудень 2020, с. 203-1, doi:10.31866/2617-7943.3.2.2020.221111.