Редакційний штат

Головний редактор

Сергій Пустовалов, Київський національний університет культури і мистецтв, (Україна)

Заступник головного редактора

Віктор Вечерський, Інститут культурної спадщини, (Україна)

Відповідальний секретар

Сергій Руденко, Київський національний університет культури і мистецтв, (Україна)

Редакційна колегія

Федір Андрощук, Національний музей історії України, (Україна)

Надія Гаврилюк, Інститут археології НАН України, (Україна)

Юрій Горбань, Київський національний університет культури і мистецтв, (Україна)

Валентин Дергачов, Інститут культурної спадщини АН Молдови, (Молдова)

Олександр Дзиговський, Одеський національний університет ім. І. І. Мечнікова, (Україна)

Олександр Єгорейченко, Білоруський державний університет, (Білорусь)

Магдалена Мончиньська, Лодзький університет, (Польща)

Сергій Ольговський, Київський національний університет культури і мистецтв, (Україна)

Тамаз Путкарадзе, Батумський державний університет імені Шота Руставелі, (Грузія)

Сергій Скорий, Інститут археології НАН України, (Україна)

Ростислав Терпиловський, Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка, (Україна)

Георгій Шаповалов, Запорізький обласний краєзнавчий музей, (Україна)