Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музеєзнавство і пам’яткознавство

«Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музеєзнавство і пам’яткознавство» є рецензованим науковим журналом відкритого доступу, що публікує статті з музеєзнавства і пам’яткознавства.

Видання адресовано вченим, викладачам закладів вищої освіти, докторантам, аспірантам, магістрам, усім, хто досліджує теоретичні, прикладні та історичні проблеми музейної та пам’яткоохоронної справи.


Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музеєзнавство і пам’яткознавство

ISSN 2617-7943 (print), ISSN 2617-9490 (online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23119-12959 Р від 25.01.2018

Рік заснування: 2018

Періодичність друку: 2 рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)

Засновник: Київський національний університет культури і мистецтв

Головний редактор: Сергій Пустовалов

Замісник головного редактора: Віктор Вечерський

Відповідальний секретар: Сергій Руденко

Адреса редакції: вул. Чигоріна, 14, каб. 65, м. Київ, Україна, 01042

тел.: +38(050)7842930

E-mail: museum-monument@knukim.edu.ua, rudenkosb@ukr.net

Науковий журнал відображається в наступних базах даних: BASE, Central and East European Index, Crossref, Google Академія, OpenAIRE, Polska Bibliografia Naukowa (PBN), ResearchBib, Scilit, Journal Factor, WORLDCAT, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Наукова періодика України (УРАН).

Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

Науковий журнал «Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музеєзнавство і пам’яткознавство» дотримується політики відкритого доступу: Budapest Open Access Initiative's definition of Open Access


Том 2, № 1 (2019)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ТЕОРЕТИЧНІ СТАТТІ З МУЗЕЄЗНАВСТВА ТА ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВА

Архітектурна спадщина Чернігова PDF
Victor Vecherskyi 8-18
Міська повсякденність в контексті діяльності музеїв PDF
Yuliia Nikishenko 19-25
Середовищний музей як феномен сучасних культурних індустрій PDF
Hanna Novikova 26-36

ДИСКУСІЇ

Концептуалізація кураторських методів П. Гудімова (професійно-академічне інтерв’ю) PDF
Pavlo Hudimov, Serhii Rudenko 37-49

ПУБЛІКАЦІЇ ДОСЛІДЖЕНЬ МАТЕРІАЛЬНИХ ПАМ’ЯТОК

Про поняття «Волинська іконописна школа» PDF
Tetiana Berezniuk 50-58
Обмін та торгівля між Північним Причорномор’ям та Східним Середземномор’ям в ІІІ тис. до н. е. PDF
Serhii Pustovalov 59-70

КУЛЬТУРНА ПАМ’ЯТЬ І ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

Грузини Туреччини: проблема пошуку ідентичності в умовах курдсько-турецького конфлікту PDF (Русский)
Tamaz Putkaradze 71-77