Результати дослідження української архітектури доби Гетьманщини

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2617-7943.1.2018.147573

Ключові слова:

архітектурна спадщина, доба Гетьманщини, історія архітектури, етапи розвитку, європейський контекст

Анотація

Стаття присвячена підсумкам наукових досліджень архітектури України XVII–XVIІI ст., здійснених протягом останнього століття. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю формування історії вітчизняної архітектури та пам'яткознавства на сучасних методологічних засадах, згідно з ними вивчаються всі явища і процеси відповідної доби в межах сучасної території держави, незалежно від етнічного, конфесійного чи державного походження тих чи інших явищ і артефактів. Метою дослідження є узагальнення результатів  вивчення  історико-архітектурного процесу у добу Гетьманщини, у  т. ч. уточнення етапів розвитку архітектури; виявлення регіональних особливостей; встановлення ролі і місця архітектурної спадщини доби Гетьманщини в подальшому розвитку української архітектури та урбаністики та її місця в контексті розвитку европейської архітектури. Методологія дослідження полягає в застосуванні методів теоретичних досліджень, а саме історичного методу при системному підході, коли об'єкт вивчення – архітектура певної епохи – розглядається у виникненні і розвитку. Системний підхід полягає в комплексному вивченні об'єкта як певної єдності багатоелементної системи, для вивчення якого застосовано методи структурно-генетичного аналізу та синтезу з декомпозицією системи на підсистеми, які досліджуються автономно, з подальшим їх узгодженням. Наукова новизна полягає у виявленні закономірностей становлення і розвитку архітектури України в добу Гетьманщини, визначенні характеру та основних особливостей цих процесів, з’ясуванні регіональних відмінностей, визначенні європейського та євразійського контексту розвитку архітектури в тогочасній Україні. Результати і висновки дослідження дозволяють розглядати архітектуру України як самостійне явище, а не як похідну від архітектури Московського царства, Російської імперії чи маргінальне явище центральноєвропейського архітектурного процесу. Доведено високий рівень самодостатності української архітектури на основі розвитку і трансформації автохтонних традицій та вибіркового засвоєння досвіду інших культур. Переглянуто наявні в науці некоректні уявлення щодо визначення панівної стилістики архітектури як барокової. Доведено одночасне існування двох стильових течій – суто барокової, західного походження, і ренесансно-барокового синтезу, що став наслідком розвитку автохтонних архітектурних традицій.

Біографія автора

Viktor Vechersky, Київський національний університет культури і мистецтв

Кандидат архітектури, доцент

Посилання

Ernst, F.L. (1919). Ukrainian art of the XVII-XVIII centuries. Kyiv [in Ukrainian].

From the H istory of Ukrainian Restoration. (1996). Kyiv: Ukrainoznavstvo [in Ukrainian].

Hornung, Z. (1995). Jan de Witte architekt kosciola dominikanow we Lwowie [Jan de Witte, architect of the Dominican church in Lviv]. Warsaw [in Polish].

Hrabar, I.E. (1997). Wooden Church Architecture of Precarpathian Rus. Pamiatky Ukrainy: istoriia ta kultura, 2, 60-66 [in Ukrainian].

International Conference on the Problems of Fortifications in Ukraine : Materials (1993). Kamyanets-Podilsky [in Ukrainian].

Kilesso, S.K. (2000). Architectural and Artistic Treasures of Bogdan's Land. Kyiv: Tekhnika [in Ukrainian].

Kilesso, T.S. (1995). Kyiv Architectural School of the Ukrainian Baroque. In Architectural heritage of Ukraine. (Issue 2, pp. 201-206). Kyiv: Ukrainoznavstvo [in Ukrainian].

Kluckert, E. (2008). Art and Architecture in the 17th and 18th Centuries Baroque and Rococo. In Vienna: Art and Architecture. Vienna: Ullmann Publishing [in English].

Lenchenko, V.O. (1997). Architecture of XVI-XVIII centuries in Ukraine. In Archeology of the Ukrainian Cossacks of the XVI-XVII I centuries (pp. 135-156). Kyiv: IZMN [in Ukrainian].

Lohvyn, G.N. (2002). Stylistic features of architecture and monumental and decorative art of the Ukrainian Baroque. In Architectural heritage of Ukraine. (Issue 5, pp. 74-81). Kyiv: NDITIAM [in Ukrainian].

Makarenko, M.O. (1908). Monuments of the Ukrainian art of the XVIII century: A separate print from the magazine “Zodchyi” [in Russian].

Norwich, J. (1979). Great Architecture of the World. London: Mitchell Beazley Publishers [in English].

Ohloblyn, O.P. (2008). Western Europe and the Ukrainian Baroque: an Aspect of Cultural Influences at the Time of Hetman Ivan Mazepa. In Baturynska starovyna: Collection of scientific works devoted to the 300th anniversary of the Baturin tragedy. Kyiv: Olena Teliga Publishing House.

Pavlutsky, G.G. (2017). Wooden and masonry temples of Ukraine . Kharkiv: Publisher Oleksandr Savchuk [in Ukrainian].

Prybeha, L.V. (2007). Wooden temples of the Ukrainian Carpathians. Kyiv: Tekhnika [in Ukrainian].

Shcherbakivsky, V.M., & Shcherbakivsky, D.M. (2015). Ukrainian art. Kharkiv: Publisher Oleksandr Savchuk [in Ukrainian].

Sichynsky, V.E. (1956). Architecture. In History of Ukrainian Art. (Vol. 1). New York: Shevchenko Scientific Society [in English].

Taranushenko, S.A. (2014). Wooden Monumental Architecture of the Left Bank Ukraine. Kharkiv: Publisher Oleksandr Savchuk [in Ukrainian].

The State Register of the National Heritage (Monuments of Architecture and Urbanism). (1999). Pamiatky Ukrainy: istoriia ta kultura, 2-3, 1-176 [in Ukrainian].

Tsapenko, M.P. (2005). Prominent buildings of the Northern Hetmanate. Pamiatky Ukrainy: istoriia ta kultura, 1, 95-103 [in Ukrainian].

Tymofiienko, V.I. (Eds.). (2003). The History of Ukrainian Architecture. Kyiv: Tekhnika [in Ukrainian].

Ukrainian Culture of the second half of XVII–XVII centuries. (2003). In The H istory of Ukrainian C ulture in 5 volumes. (Vol. 3). Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Victor Vechersky : Biographical and bibliographical index. Graphics (2008). Kyiv: ArtEk [in Ukrainian].

Yablonsky, D.N. (1955). Portals in Ukrainian architecture. Kiev: Publishing house of the Academy of Architecture of the USSR [in Russian].

Yurchenko, P.G. (1970). Wooden Architecture of Ukraine. Kyiv: Budivelnyk [in Ukrainian].

Yurchenko, S.B. (2015). Several Documents on the Activities of Andriy Kvasov in Hlukhiv. In Sivershchyna in the History of Ukraine. Collection of scientific work. (Issue 8, pp. 14-24). Kyiv: Center for Memory Studies of National Akademy of Science of Ukraine and UTOPIK [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-29

Як цитувати

Vechersky, V. (2018). Результати дослідження української архітектури доби Гетьманщини. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музеєзнавство і пам’яткознавство, (1), 84–102. https://doi.org/10.31866/2617-7943.1.2018.147573

Номер

Розділ

ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ПАМ’ЯТОК