DOI: https://doi.org/10.31866/2617-7943.2.2018.164991

Музейний трансфер: виникнення білоруського музею в процесі європейських міжкультурних комунікацій

Alexander Huzhalovskiy

Анотація


Мета дослідження полягає в науковому осмисленні ролі культурного трансферу в зародженні музейної справи на білоруських землях («музейного трансферу»), у комплексному вивченні цього явища як органічної складової національної культури. Методологічною основою стали загальнонаукові універсальні принципи об’єктивності, системності та всебічності, а також порівняльно-історичний метод, історико-типологічний, проблемно-хронологічний та структурно-функціональний. Дослідження здійснено в межах концепції культурних трансферів М. Еспаня. Наукова новизна полягає в пропозиції нового терміна – «музейний трансфер». На прикладі білоруського конкретно-історичного матеріалу показано його структуру та механізми функціонування. Визначається місце та роль музейного трансферу в системі культурних взаємодій. Висновки. Музей як соціальний інститут на білоруських землях виник у процесі культурного трансферу – динамічного процесу міжкультурної комунікації. На початковому етапі культурний «переклад» західноєвропейських музейних ідей і практик на мову власної білоруської культури майже завжди був невдалим. Музейні проекти Ф. Скорини, Н. Радзивілла, А. Яблоновської, Ж. Жилібера, Г. Грубера, Є. Тишкевича не мали широкої підтримки в традиційному, архаїчному аграрному суспільстві та в результаті соціально-політичних і військових катаклізмів швидко зникали. Проте саме вони заклали той фундамент, на основі якого сформувалася сучасна музейна мережа, музейна професія, музейні традиції в Республіці Білорусь.

Ключові слова


музей; колекція; музейний трансфер; культурні взаємодії; рецепція

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Anderson, B. (2016). Voobrazhaemye soobshchestva. Razmyshleniya ob istokakh I rasprostranenii natsionalizma [Imaginary communities. Reflections on the origins and spread of nationalism]. Moscow: Kuchkovo pole [in Russian].

Bergerówna, J. (1936). Księżna Pani na Kocku i Siemiatyczach [Duchess of the Lady on Kock and Siemiatycze]. Lvov: Nakładem Towarzystwa Naukowego [in Polish].

Espagne, M. (1999). Les transferts culturels franco-allemands [Franco-German cultural transfers]. Paris: Presses Universitaires de France [in French].

Hužałoŭski, A.A. (2001). Naradžeńnie biełaruskaha muzieja [The birth of the Belarusian Museum]. Minsk: Biełaruski dziaržaŭny ŭniviersitet [in Belarusian].

Kempa, T. (2000). Mikolaj Krzysztof Radziwill Sierotka, 15491616: Wojewoda Wilenski [Mikolaj Krzysztof Radziwill Sierotka, 1549-1616: Governor of Wilen]. Warsaw: Semper [in Polish]. https://doi.org/10.1524/zaes.1990.117.12.157

Kościałkowski, S. (1970). Antoni Tyzenhauz: Podskarbi nadworny litewski [Antoni Tyzenhauz: Podskarbi court Lithuanian]. (Vol. 1). London: Social Edition. Akad. Univ. Stefan Batory [in Polish].

Sapunov, A. (1890). Zametka o kollegii i akademii iezuitov v Polotske [A note about the college and the Jesuit academy in Polotsk]. Vitebsk: Tipografiia gubernskogo pravleniia [in Russian].

Shmatov, V.F. (1990). Iskusstvo knigi Frantsiska Skoriny [The art of the book of Francis Skaryna]. Moscow: Kniga [in Russian].

Tyszkiewicz, E. (1846). Listy o Szwecji [Letters about Sweden]. (Vol. 1). Wilno: Ed. A. Zawadzki [in Polish].


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Олександр Гужаловський

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |