DOI: https://doi.org/10.31866/2617-7943.2.1.2019.172514

Архітектурна спадщина Чернігова

Victor Vecherskyi

Анотація


Мета дослідження – пам’яткознавчий аналіз і класифікація пам’яток нерухомої культурної спадщини м. Чернігова за видом «архітектура» з опрацюванням рекомендацій щодо їх збереження. Методи дослідження базуються на використанні загальнонаукових та спеціальних методів, зокрема історичного методу при системному підході, коли сукупність пам’яток як об’єкт вивчення розглядається у розвитку, а також порівняльний метод, аналіз і синтез, дедукція та індукція. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що уперше комплексно проаналізована наявна дотепер архітектурна спадщина Чернігова з визначенням основних загроз, які існують для неї, та способів їх подолання. Висновки. У Чернігові найвища концентрація і цінність архітектурних пам’яток є у межах історичного середмістя. Для забезпечення їх збереження необхідно виготовити облікову документацію на всі об’єкти архітектурної спадщини відповідно до сучасних нормативних документів та занести ці об’єкти до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Ключові слова


архітектурна спадщина; пам’ятки; пам’яткознавча класифікація; місто Чернігів

Повний текст:

PDF

Посилання


Karnabida, A. (1980). Chernihiv: Arkhitekturno-istorychnyi narys [Chernihiv: Architectural and Historical Essay]. Kyiv: Budivelnyk [in Ukrainian].

Marder, A. (Ed.). (1995). Arkhitektura: Korotkyi slovnyk-dovidnyk [Architecture: A Short Dictionary- Handbook]. Kyiv: Budivelnyk [in Ukrainian].

Ministry of Culture of Ukraine. (2013). Pro zatverdzhennia Poriadku obliku ob`iektiv kulturnoi spadshchyny [On Approval of the Procedure for Accounting of Objects of the Cultural Heritage]. № 158. Verkhovna Rada of Ukraine. Laws of Ukraine. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0528-13 [in Ukrainian].

Vecherskyi, V. (2008). Zapovidnyk ta zapovidni terytorii Chernihova: status i perspektyvy [Reserve and protected areas of Chernihiv: status and prospects]. In Chernihivski starozhytnosti (pp. 8-11). Chernihiv: Chernihivski oberehy [in Ukrainian].

Vecherskyi, V. (Ed.). (2011). Istoryko-kulturni zapovidnyky [Historical and Cultural Preserves]. Kyiv: Feniks [in Ukrainian].

Zbirnyk normatyvno-pravovykh aktiv sfery okhorony kulturnoi spadshchyny [Collection of Regulations on Cultural Heritage Protection] (2011). Chernihiv: Desnianska pravda [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Віктор Вечерський

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |