Міська повсякденність в контексті діяльності музеїв

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2617-7943.2.1.2019.172515

Ключові слова:

міське повсякдення, музей, місто

Анотація

Перед сучасними музеями України стоїть значна кількість питань, що стосуються різних сторін музейної діяльності та підходів до неї. Зокрема, це стосується діалогу між музеєм та містом і того, як місто репрезентоване в музеї. Це не стосується всіх особливостей музейної експозиції та способів подачі матеріалу. Йдеться про діалог, котрий, як передбачається, може складатися між музеєм та тим регіоном, де він розташований, про те, як розкривається в музеї культура цього регіону, яким аспектам культури приділено більше уваги, як розставлені акценти в експозиції. У нашому випадку це діалог музею та міста в контексті міського повсякдення. Розглянути, як складається ситуація в цьому напрямку, і є завданням даної роботи.

На теоретичному рівні принципи роботи музею, його фондів та експозиції досліджені достатньо добре. Більше питань виникає при звертанні до проблеми взаємостосунків музею та міста на рівні функціонування музею як частини міського середовища. Ця тема розроблена менше, тому потребує додаткового вивчення.

Питання вивчення міського повсякдення для українських гуманітаріїв стали актуальними не так давно, це стосується і музейної справи. Тому єдиної методології та універсального комплексу підходів ще не створено. Одна зі складностей полягає в тому, що міське життя має швидкий ритм та темп розвитку, воно занадто різностороннє, що робить спроби зобразити його в масштабах експозиції достатньо проблематичними. Цю проблему частково допомагають вирішити тематичні музеї, присвячені конкретним складовим міського життя.

У питаннях діалогу міста та музею важливу роль відіграє відвідувач, який є не лише реципієнтом інформації, яку надає музей, але й частиною тих зв’язків, що формуються між музеєм та містом. І музею необхідно шукати шляхи максимально розширити коло можливостей по наданню інформації про міську культуру різними засобами та на різних рівнях. Зокрема, цьому сприяє залучення візуальних засобів та віртуальних технологій. Крім того, активне включення музею у візуалізацію міського повсякдення могло б сприяти формуванню нових підходів до вивчення та музеєфікації міської культури.

Таким чином, ми бачимо, що проблеми репрезентації міського повсякдення в музеї й включення самого музею в міське повсякдення мають теоретичні та практичні складові. Ці питання потребують подальших додаткових глибоких досліджень.

Біографія автора

Yuliia Nikishenko, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Кандидат історичних наук, доцент

Посилання

Iureneva, T.Iu. (2006). Muzeevedenie [Museology]. Moscow: Akademicheskii proekt [in Russian].

Nikishenko, Yu. (2013). Museumification of urban everyday life: methodological and practical features [Museumification of urban everyday life: methodological and practical features]. Arcadia, 2 (37), 2-5 [in Ukrainian].

Rutinsky, MI, & Steciuk, O.V. (2008). Museology [Museology]. Kyiv: Knowledge [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-26

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ СТАТТІ З МУЗЕЄЗНАВСТВА ТА ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВА