Документальний облік фондового зібрання НМНАПУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2617-7943.2.2.2019.188460

Ключові слова:

музей, документальний облік, фондова робота, музейна колекція, музейний предмет, основні облікові документи, акти приймання-передавання, фондово-облікова документація

Анотація

Музейний облік фондового зібрання охоплює сукупність письмових, графічних, акустичних та електронних даних про музейні предмети, що знаходяться у музейних зібраннях, а саме – документ на підтвердження надходження, вхідна та супровідна документація, етикетаж, протоколи розкопок, звіти експедицій, польові записи, кореспонденція та описи об’єктів зібрання від імені тих, хто їх опрацьовував, публікації про об’єкти зібрання, класифікаційні довідки, інвентарний облік, каталоги, звіти про консерваційні та реставраційні роботи. Мета дослідження – обґрунтувати необхідність проведення ретельного наукового обліку музейних предметів та висвітлити шляхи уніфікації процедур обліку. Методологія дослідження базується на використанні аналізу чинних нормативно-правових актів та праць із теорії та практики музейного обліку, інформаційно- довідникових видань для формування теоретичних основ роботи; методу цілеспрямованого спостереження за практикою приймання предметів в музеї, та її аналіз для встановлення особливостей та тенденцій; методів синтезу, систематизації, узагальнення, оцінювання.

На сьогодні історичне значення предметів, які зберігаються в музеях, випливає не з самої їх наявності, а з їх наукового документального обліку. Під цим слід розуміти неперервне, об’ємне та систематичне опрацювання та збереження документів і даних, які стосуються предмета і його колишніх і теперішніх зв’язків. Музейний предмет – реальний об’єкт, який внаслідок його доказової здатності було вилучено із функціональних обставин певного історичного середовища, і може давати чуттєво-конкретні та автентичні свідчення. До цього об’єкта додаються, обов’язково, дані про його походження та супровідні дані. Тільки завдяки цьому він стане повноцінним науковим документом.

У даній роботі аналізується необхідність проведення ретельного документального обліку музейного зібрання для музею та, на основі аналізу документального обліку музейного зібрання НМНАПУ (Національний музей народної архітектури та побуту України) протягом 50-ти років його існування, розглядаються помилки та шляхи уніфікації сучасного документального обліку музейних предметів та колекцій. Наукова новизна полягає в тому, що дослідження є першою спробою деталізувати етапи музейного обліку, обґрунтувати їх необхідність, уніфікувати процедури. Показано, що суть музейного обліку полягає в створенні штучного історичного середовища музейного предмета, що забезпечує можливість побудови та обґрунтування нових наукових гіпотез та теорій. Висновки. Отже, документальний облік музейних пам’яток, їх наукове опрацювання надзвичайно важливі для ідентифікації та класифікації, складання музейних колекцій, зберігання та упорядкування, каталогізації з можливістю пошуку та контролем за станом збереження.

Біографія автора

Inna Prokhatska, Національний музей народної архітектури та побуту України

Молодший науковий співробітник

Посилання

Instruktsiia pro poriadok vyznachennia otsinochnoi ta strakhovoi vartosti pamiatok Muzeinoho fondu Ukrainy [Instruction on the procedure for determining the valuation and insurance value of the monuments of the Museum Fund of Ukraine]. № 325, from July 13 1998. (1998). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0496-98 [in Ukrainian].

Instruktsiia z orhanizatsii obliku muzeinykh predmetiv [Instruction on the organization of accounting of museum objects]. № 580, from July 21 2016. (2016). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1129-16 [in Ukrainian].

Khmelevska, A.V., Stryzhova, V.H., & Kapuchak, I.O. (2009). Orhanizatsiia obliku v muzeinykh ustanovakh. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky, 6 (1), 191-196 [in Ukrainian].

Levykin, K.G., & Kherbst, V. (Eds.). (1988). Muzeevedenie. Muzei istoricheskogo profilia [Museology. Museums of historical profile]. Moscow: Vysshaia shkola [in Russian].

Polozhennia pro fondovo-zakupivelnu komisiiu [Regulations on the Stock Purchasing Commission]. №144, from March 21 2016. (2016). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0533-16 [in Ukrainian].

Polozhennia pro Muzeinyi fond Ukrainy [Regulations on the Museum Fund of Ukraine]. № 113, from March 23 2014. (2014). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1147-2000-%D0%BF [in Ukrainian].

Poriadok zanesennia unikalnykh pamiatok Muzeinoho fondu Ukrainy do Derzhavnoho reiestru natsionalnoho kulturnoho nadbannia [The order of listing of unique monuments of the Museum Fund of Ukraine in the State Register of National Cultural Heritage]. № 653 from October 25 2001. (2001). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0144-02 [in Ukrainian].

Pro derzhavne rehuliuvannia vydobutku, vyrobnytstva i vykorystannia dorohotsinnykh metaliv i dorohotsinnoho kaminnia ta kontrol za operatsiiamy z nymy [On state regulation of mining, production and use of precious metals and precious stones and control over operations with them]. № 901-VIII (901-19), from December 23 2015. (2015). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/637/97-%D0%B2%D1%80 [in Ukrainian].

Pro derzhavni nahorody Ukrainy [About the state awards of Ukraine]. № 2013-VIII (2013-19), from April 13 2017. (2017). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1549-14 [in Ukrainian].

Pro muzei ta muzeinu spravu [About museums and museum work]. № 2581-VIII, from October 2 2018. (2018). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/249/95-%D0%B2%D1%80 [in Ukrainian].

Pro Natsionalnyi arkhivnyi fond ta arkhivni ustanovy [About the National Archival Fund and archival institutions]. № 316-VIII (316-19), from April 9 2015. (2015). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3814-12 [in Ukrainian].

Pro vyvezennia, vvezennia ta povernennia kulturnykh tsinnostei [On the export, import and return of cultural property]. № 2530-VIII (2630-19), from September 6 2018. (2018). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1068-14 [in Ukrainian].

Vaidakher, F. (2005). Zahalna muzeolohiia [General museology]. Lviv: Litopys [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-23

Як цитувати

Prokhatska, I. (2019). Документальний облік фондового зібрання НМНАПУ. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музеєзнавство і пам’яткознавство, 2(2), 90–104. https://doi.org/10.31866/2617-7943.2.2.2019.188460

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ