Архітектурні пам’ятки в універсальній енциклопедії: проблеми репрезентації

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2617-7943.2.2.2019.188470

Ключові слова:

архітектура, пам’ятки, енциклопедія, поняття, терміни

Анотація

Мета дослідження – здійснити пам’яткознавчий аналіз і опрацювання методики та критеріїв репрезентації архітектурних пам’яток в універсальній енциклопедії з наданням рекомендацій щодо подальшого розгортання аналогічних енциклопедичних досліджень. Методи дослідження базуються на використанні загальнонаукових та спеціальних методів, зокрема історичного методу при системному підході, коли сукупність пам’яток певного виду як об’єкт вивчення і репрезентації розглядається у розвитку, а також порівняльний метод, аналіз і синтез, дедукція та індукція. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що уперше комплексно проаналізовано проблеми репрезентації архітектурних пам’яток в універсальній енциклопедії, опрацьовано методику та критерії відбору гасел (статей) з цієї тематики з особливим акцентуванням необхідності дотримання балансу між національним і універсальним. Висновки. Запропоновано методичні принципи та критерії відбору і включення до універсальної енциклопедії гасел (статей) про архітектурні пам’ятки, у т. ч. і втрачені, біографічних гасел про творців цих пам’яток та мінімально необхідних термінологічних гасел, без яких вищезазначена інформація буде «нечитабельною» для користувачів.

Біографія автора

Viktor Vecherskyi, Інститут культурної спадщини

Кандидат архітектури

Посилання

Bezrodnyi, P. (2008). Arkhitekturni terminy: Korotkyi rosiisko-ukrainskyi tlumachnyi slovnyk [Architectural Terms: A Short Russian-Ukrainian Interpretative Dictionary] (2nd ed.). Kyiv: Vyshcha shkola [in Ukrainian].

Cabinet of Ministers of Ukraine. (1999). Pro Prohramu vidtvorennia vydatnykh pamiatok istorii ta kultury Ukrainy [About the Program of Reproduction of Outstanding Monuments of Ukrainian History and Culture]. № 700. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/700-99-п/ [in Ukrainian].

Domin, M., Kondel-Perminova, N., & Puchkov, A. (Eds.). (2008). Arkhitektura Ukrainy u derzhavnykh premiiakh: 1941-2007 [Architecture of Ukraine in State Prizes: 1941-2007]. Kyiv: Tsentr istoryko-mistobudivnykh doslidzhen [in Ukrainian].

Fletcher, B. (1950). A History of Architecture on the Comparative Method. London: B.T. Batsford [in English].

Kyrydon, A. (Eds.). (2015). Naukovi zasady ta teoretyko-metodolohichni pryntsypy stvorennia suchasnykh entsyklopedii: kolektyvna monohrafiia [Scientific Bases and Theoretical and Methodological Principles of Creation of Modern Encyclopedias] [Monograph]. Kyiv: Entsyklopedychne vydavnytstvo [in Ukrainian].

Kyrydon, A. (Comp). (2016). Velyka ukrainska entsyklopediia [Great Ukrainian Encyclopedia] (Vol. 1). Kyiv: Entsyklopedychne vydavnytstvo [in Ukrainian].

Kyrydon, A. (Ed.). (2019). Velyka ukrainska entsyklopediia: Tematychnyi reiestr hasel z napriamu Arkhitektura[Great Ukrainian Encyclopedia: Thematic register of slogans from the direction ″Architecture″]. Kyiv: Entsyklopedychne vydavnytstvo [in Ukrainian].

Marder, A. (Eds.). (1995). Arkhitektura: Korotkyi slovnyk-dovidnyk [Architecture: A short dictionary-handbook]. Kyiv: Budivelnyk [in Ukrainian].

Marder, A., & Vechersky, V. (Eds.). (2000). Pamiatky arkhitektury y mistobuduvannia Ukrainy: Dovidnyk Derzhavnoho reiestru natsionalnoho kulturnoho nadbannia [Monuments of architecture and urban planning of Ukraine: Directory of the National Register of national cultural heritage]. Kyiv: Tekhnika [in Ukrainian].

Norwich, J. (1979). Great Architecture of the World. London: Mitchell Beazley Publishers [in English].

Tymofiienko, V. (1995). Entsyklopediia arkhitekturnoi spadshchyny Ukrainy: Tematychnyi slovnyk bahatotomnoho vydannia [Encyclopedia of architectural heritage of Ukraine: A thematic dictionary of a multivolume edition]. Kyiv: Ukrainian Academy of Architecture [in Ukrainian].

Tymofiienko, V. (Ed.). (2003). Istoriia ukrainskoi arkhitektury [History of Ukrainian architecture]. Kyiv: Tekhnika [in Ukrainian].

Ukrainska radianska entsyklopediia [Ukrainian Soviet Encyclopedia] (2nd ed.). (1977-1985). (Vol. 1-12). Kyiv: Holovna redaktsiia Ukrainskoi Radianskoi Entsyklopedii [in Ukrainian].

Vecherskyi, V. (1999). Problema vidtvorennia vyznachnykh pamiatok istoryko-arkhitekturnoi spadshchyny Ukrainy [The problem of reproduction of sights of the historical and architectural heritage of Ukraine]. Istoriia Ukrainy: Malovidomi imena, podii, fakty, 8, 40-46 [in Ukrainian].

Vecherskyi, V. (2002). Vtracheni obiekty arkhitekturnoi spadshchyny Ukrainy [Lost objects of architectural heritage of Ukraine]. Kyiv: NDITIAM; Holovkyivarkhitektura [in Ukrainian].

Vecherskyi, V. (2006). Kurs istorii arkhitektury [Course in history of architecture]. Kyiv: Instytut problem suchasnoho mystetstva [in Ukrainian].

Vecherskyi, V. (2012). Klasyfikator obiektiv (pamiatok) arkhitektury ta mistobuduvannia [Classifier of objects (monuments) of architecture and town planning]. In Klasyfikatory nerukhomykh obiektiv kulturnoi spadshchyny Ukrainy [Classifiers of immovable objects of cultural heritage of Ukraine] (pp. 35-53). Kyiv: Feniks [in Ukrainian].

World Heritage: 2011-1012. (2011). Paris: UNESCO [in English, in French].

Zbirnyk normatyvno-pravovykh aktiv sfery okhorony kulturnoi spadshchyny [Collection of legal acts in the field of cultural heritage protection]. (2011). Chernihiv: Desnianska pravda [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-23

Як цитувати

Vecherskyi, V. (2019). Архітектурні пам’ятки в універсальній енциклопедії: проблеми репрезентації. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музеєзнавство і пам’яткознавство, 2(2), 125–139. https://doi.org/10.31866/2617-7943.2.2.2019.188470

Номер

Розділ

ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВО