Композиційно-художня оцінка території пам’ятки культурного ландшафту Києва

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2617-7943.3.1.2020.205305

Ключові слова:

культурний ландшафт, пам’ятка, територія, місто Київ, експертна оцінка

Анотація

Мета дослідження – здійснити композиційно-художню оцінку території ландшафтної пам’ятки «Історичний ландшафт Київських гір і долини р. Дніпра» з наданням на цій основі рекомендацій щодо подальшого збереження традиційного характеру середовища як самої пам’ятки, так і її довкілля. Методи дослідження базуються на використанні загальнонаукових та спеціальних методів, зокрема застосовано методи теоретичних досліджень, а саме історичний метод при системному підході, коли об’єкт дослідження розглядається у виникненні й розвитку. При цьому системний підхід полягає в комплексному вивченні об’єкта як певної єдності з узгодженим функціонуванням частин і цілого. Застосовано методи бібліографічних, архівних, картографічних, іконографічних досліджень, а також методи емпіричних досліджень: спостереження, натурні дослідження, порівняння та картографування. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що уперше комплексно здійснено композиційно-художню оцінку території ландшафтної пам’ятки «Історичний ландшафт Київських гір і долини р. Дніпра». Ця експертна оцінка має бути покладена в основу визначення / коригування меж і режимів використання територій як самої пам’ятки, так і її зон охорони. Висновки. На підставі здійсненої експертної оцінки території ландшафтної пам’ятки «Історичний ландшафт Київських гір і долини р. Дніпра» в композиційно-художньому аспекті зроблено висновок про те, що вся територія має високу цінність, бо є територією пам’ятки, яка зараз поки що відноситься до місцевої категорії обліку, але за своїм значенням для української історії та культури має бути занесена до Державного реєстру нерухомих пам’яток України як пам’ятка національного значення. Проте попри таку високу загальну оцінку всієї території пам’ятки, в її межах можна виділити дві категорії територій, з яких найцінніші знаходяться на високих позначках наддніпрянського плато, з ансамблями і комплексами містобудівних, архітектурних, історичних, археологічних пам’яток національного значення та пам’яткою всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – ансамблем Києво-Печерської лаври. Відносно менш цінні незабудовані території в долині р. Дніпра слугують візуальним басейном з множиною оглядових точок і фронтів та своєрідним п’єдесталом для великомасштабних форм рельєфу позитивної кривизни, увінчаних архітектурними й містобудівними домінантами.

Біографія автора

Viktor Vecherskyi, Інститут культурної спадщини

Кандидат архітектури

Посилання

Vecherskyi, V. (Ed.). (2011). Istoryko-mistobudivni doslidzhennia Kyieva [Historical-Urban Studies of Kyiv]. Feniks [in Ukrainian].

Zbirnyk normatyvno-pravovykh aktiv sfery okhorony kulturnoi spadshchyny [Collection of Regulations on Cultural Heritage Protection]. (2011). Desnianska pravda [in Ukrainian].

Zviriaka, A. (2010). Kulturnyi landshaft u formuvanni terytorii m. Kyieva [The Cultural Landscape in the Formation of the Territory of Kyiv]. Rehionalna istoriia Ukrainy, 4, 227-236 [in Ukrainian].

Zviriaka, A. (2012). Klasyfikator landshaftnykh obiektiv kulturnoi spadshchyny (kulturnykh landshaftiv) [Classifier of landscape objects of cultural heritage (cultural landscapes)]. In Klasyfikatory nerukhomykh obiektiv kulturnoi spadshchyny Ukrainy [Classifiers of immovable objects of cultural heritage of Ukraine] (pp. 58-61). Feniks [in Ukrainian].

Zviriaka, A. (2015). Istorychnyi landshaft Kyivskykh hir i dolyny r. Dnipra yak pamiatka kulturnoi spadshchyny [Historical landscape of the Kyiv Mountains and the Dnieper River valley as a cultural heritage monument]. (Abstract of PhD Dissertation). The Centre of Monument Research of the NAS of Ukraine and USPHCM, Kyiv [in Ukrainian].

Zviriaka, A. I., & Vecherskyi, V. V. (2010). Istorychnyi landshaft Kyivskykh hir i dolyny r. Dnipra yak landshaftna pamiatka [The historical landscape of the Kyiv Mountains and the Dnieper River valley as a landscape monument]. Pratsi Naukovo-doslidnoho instytutu pamiatkookhoronnykh doslidzhen, 5, 198-235 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-19

Як цитувати

Vecherskyi, V. (2020). Композиційно-художня оцінка території пам’ятки культурного ландшафту Києва. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музеєзнавство і пам’яткознавство, 3(1), 8–20. https://doi.org/10.31866/2617-7943.3.1.2020.205305

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ СТАТТІ З МУЗЕЄЗНАВСТВА ТА ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВА