DOI: https://doi.org/10.31866/2617-7943.3.2.2020.221099

Архітектурна спадщина Львова

Viktor Vecherskyi

Анотація


Мета дослідження – пам’яткознавчий аналіз і класифікація численних пам’яток нерухомої культурної спадщини м. Львова за видом «архітектура» з опрацюванням заходів щодо їхнього збереження. Методи дослідження базуються на використанні загальнонаукових та спеціальних методів, зокрема історичного методу в системному підході, коли сукупність пам’яток історичного міста як об’єкт вивчення розглядається в розвитку, а також порівняльний метод, аналіз і синтез, дедукція та індукція. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше комплексно проаналізована наявна на теренах усього Львова архітектурна спадщина з визначенням основних параметрів цієї множини та оптимальних способів подолання загрозливих їй факторів. Висновки. У Львові зафіксована найвища серед усіх міст України кількість, різноманітність, концентрація й цінність архітектурних пам’яток, які формують комплекси, ансамблі й визначні місця, але не тільки в історичному центрі, а й навколо нього, а також у периферійних районах. Для забезпечення їх збереження необхідно не тільки внести до Державного реєстру нерухомих пам’яток України всі об’єкти культурної спадщини, а й добитися зосередження зусиль міського самоврядування, громадськості, фахівців і концентрації фінансових ресурсів довкола практичного впровадження принципів визнаного в цивілізованому світі територіально-середовищного підходу задля збереження для нинішнього і прийдешніх поколінь не тільки численних поодиноких пам’яток архітектури, а і традиційного характеру середовища Львова.


Ключові слова


архітектурна спадщина; місто Львів; пам’ятки; пам’яткознавча класифікація; традиційний характер середовища

Повний текст:

PDF

Посилання


Biriulov, Yu. (Ed.). (2008). Arkhitektura Lvova: Chas i styli. XІІІ-XXІ st. [Architecture of Lviv: Time and Styles. XIII-XXI Centuries]. Tsentr Yevropy [in Ukrainian].

Danyliuk, A. H., Krasovskyi, I. V., Rybak, B. Ya., & Yanov, V. L. (1980). Muzei narodnoi arkhitektury i pobutu u Lvovi [Museum of Folk Architecture and Life in Lviv]. Kameniar [in Ukrainian].

Serdiuk, O. M., Bobrovskyi, T. A., & Kyrylenko, L. M. (Comps.). (2011). Zbirnyk normatyvno-pravovykh aktiv sfery okhorony kulturnoi spadshchyny [Collection of Regulations on Cultural Heritage Protection]. Desnianska pravda [in Ukrainian].

Vechersky, V. (2002). Vtracheni obiekty arkhitekturnoi spadshchyny Ukrainy [Lost Objects of Architectural Heritage of Ukraine]. NDITIAM [in Ukrainian].

Vechersky, V. (2006). Problema zberezhennia tradytsiinoho kharakteru arkhitekturnoho seredovyshcha Lvova [The Problem of Preserving the Traditional Character of the Architectural Environment of Lviv]. Ukrainian Academy of Fine Art: Research and Methodology Papers, 13, 180-185 [in Ukrainian].

Vechersky, V. (2011). Problemy zberezhennia istorychnoho obrazu mista [Problems of Preserving the Historical Image of the City]. Bulletin of Lviv Polytechnic National University. Series of Architecture, 716, 68-73 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Віктор Вечерський

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |