Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музеєзнавство і пам’яткознавство

«Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музеєзнавство і пам’яткознавство» є рецензованим науковим журналом відкритого доступу, що публікує статті з музеєзнавства і пам’яткознавства.

Видання адресовано вченим, викладачам закладів вищої освіти, докторантам, аспірантам, магістрам, усім, хто досліджує теоретичні, прикладні та історичні проблеми музейної та пам’яткоохоронної справи.


Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музеєзнавство і пам’яткознавство

ISSN 2617-7943 (print),
ISSN 2617-9490 (online)

Свідоцтво про державну реєстрацію:
КВ № 23119-12959 Р від 25.01.2018

Рік заснування: 2018

Періодичність друку: 2 рази на рік

Мова видання:
українська, російська, англійська (змішаними мовами)

Засновник:
Київський національний університет культури і мистецтв

Головний редактор: Сергій Пустовалов

Замісник головного редактора: Віктор Вечерський

Відповідальний секретар: Сергій Руденко

Адреса редакції:
вул. Чигоріна, 14, каб. 65, м. Київ, Україна, 01042

тел.: +38(050)7842930

E-mail: museum-monument@knukim.edu.ua, rudenkosb@ukr.net

Науковий журнал відображається в наступних базах даних: BASE, Central and East European Index, Crossref, DOAJ, Google Академія, OpenAIRE, Polska Bibliografia Naukowa (PBN), ResearchBib, ROAD: довідник наукових ресурсів відкритого доступу, Scilit, Index Copernicus Journals Master List, Journal Factor, Ulrich's Periodicals Directory, WORLDCAT, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Наукова періодика України (УРАН).

Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

Науковий журнал «Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музеєзнавство і пам’яткознавство» дотримується політики відкритого доступу: Budapest Open Access Initiative's definition of Open Access.


Том 2, № 2 (2019)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Документальний облік фондового зібрання НМНАПУ PDF
Inna Prokhatska 90-104

ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВО

Сучасні практики ревіталізації пам’яток палацово-паркової архітектури (на прикладі палацу Лянцкоронських-Урбанських XIX – поч. ХX ст. в с. Тартаків Львівської обл.) PDF
Olena Zhukova 105-113
Особливості формування ансамблевої забудови Києво-Печерської лаври (2 пол. XVII–XVIII ст.) PDF
Oksana Chobitko 114-124
Архітектурні пам’ятки в універсальній енциклопедії: проблеми репрезентації PDF
Viktor Vecherskyi 125-139
Вплив підземних споруд на стан пам’ятки національного значення келії (корпус № 4) Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника PDF
Olha Vecherska, Iryna Cherevko 140-149

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Бродячі ливарники на території України PDF
Serhii Olhovskyi 150-159
Дослідження Байдоостровського городища в 2019 році PDF
Serhii Pustovalov, Liubov Chukhrai, Andrii Moskalenko 160-166

ХРОНІКА

Епоха Л. С. Клейна PDF
Serhii Pustovalov 167-171