Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музеєзнавство і пам’яткознавство

Науковий збірник «Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музеєзнавство і пам’яткознавство» є рецензованим збірником відкритого доступу, що публікує статті з музеєзнавства і пам’яткознавства.

Науковий збірник започатковано у 2018 р. та адресовано науковцям, викладачам вищих навчальних закладів, докторантам, аспірантам, магістрантам, усім, хто досліджує теоретичні, прикладні та історичні проблеми музейної та пам’яткоохоронної справи.


Обкладинки

ISSN 2617-7943 (print), ISSN 2617-9490 (online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23119-12959 Р від 25.01.2018

Рік заснування: 2018

Періодичність друку: 2 рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)

Засновник: Київський національний університет культури і мистецтв

Головний редактор: Сергій Пустовалов

Замісник головного редактора: Віктор Вечерський

Відповідальний секретар: Сергій Руденко

Адреса редакції: 01042, м. Київ, вул. Чигоріна, 14, каб. 65

тел.: +38(050)7842930

E-mail: museum-monument@knukim.edu.ua, rudenkosb@ukr.net

Науковий збірник відображається в наступних базах даних: BASE, Central and East European Index, Crossref, Google Академія, OpenAIRE, Polska Bibliografia Naukowa (PBN), ResearchBib, Scilit, Journal Factor, WORLDCAT, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Наукова періодика України (УРАН).

Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому науковому збірнику.

Науковий збірник «Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музеєзнавство і пам’яткознавство» дотримується політики відкритого доступу: Budapest Open Access Initiative's definition of Open Access


№ 2 (2018)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ТЕОРЕТИЧНІ СТАТТІ З МУЗЕЄЗНАВСТВА ТА ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВА

Теоретичні засади освітньої діяльності сучасних музеїв PDF
Yuliia Kliuchko 11-19
Музейний трансфер: виникнення білоруського музею в процесі європейських міжкультурних комунікацій PDF (Русский)
Alexander Huzhalovskiy 20-33
Виявлення та охорона ландшафтних пам’яток України PDF
Anna Zviriaka 34-46

ДИСКУСІЇ

Шляхи забезпечення модернізації пам’яткоохоронної діяльності у м. Києві PDF
Viktor Vecherskyi 48-57
Атрактивна тактика і особливості менеджменту транспортних музеїв штату Нью-Йорк в аспекті роботи відповідних установ України PDF
Olena Zaychenko 58-69
Музеї-садиби видатних діячів києва: проблеми та песпективи розвитку PDF
Mariia Dranysh, Serhii Pustovalov 70-87
Аналіз планувальної структури міста Ізюм Харківської області періоду XVII–XVIII ст. в контексті історико-містобудівних досліджень 2018 року PDF
Oleksandr Kharlan 88-106

ПУБЛІКАЦІЇ ДОСЛІДЖЕНЬ МАТЕРІАЛЬНИХ ПАМ’ЯТОК

Бронзова доба Північно-Західного Причорномор’я: хронологія культур та можливість контактів PDF
Svitlana Ivanova, Hennadii Toshchev 108-126