Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музеєзнавство і пам’яткознавство

«Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музеєзнавство і пам’яткознавство» є рецензованим науковим журналом відкритого доступу, що публікує статті з музеєзнавства і пам’яткознавства.

Видання адресовано вченим, викладачам закладів вищої освіти, докторантам, аспірантам, магістрам, усім, хто досліджує теоретичні, прикладні та історичні проблеми музейної та пам’яткоохоронної справи.


Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музеєзнавство і пам’яткознавство

ISSN 2617-7943 (print),
ISSN 2617-9490 (online)

Свідоцтво про державну реєстрацію:
КВ № 23119-12959 Р від 25.01.2018

Рік заснування: 2018

Періодичність друку: 2 рази на рік

Мова видання:
українська, російська, англійська (змішаними мовами)

Засновник:
Київський національний університет культури і мистецтв

Головний редактор: Сергій Пустовалов

Замісник головного редактора: Віктор Вечерський

Відповідальний секретар: Сергій Руденко

Адреса редакції:
вул. Чигоріна, 14, каб. 65, м. Київ, Україна, 01042

тел.: +38(050)7842930

E-mail: museum-monument@knukim.edu.ua, rudenkosb@ukr.net

Науковий журнал відображається в наступних базах даних: BASE, Central and East European Index, Crossref, DOAJ, Google Академія, OpenAIRE, Polska Bibliografia Naukowa (PBN), ResearchBib, ROAD: довідник наукових ресурсів відкритого доступу, Scilit, Index Copernicus Journals Master List, Journal Factor, Ulrich's Periodicals Directory, WORLDCAT, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Наукова періодика України (УРАН).

Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

Науковий журнал «Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музеєзнавство і пам’яткознавство» дотримується політики відкритого доступу: Budapest Open Access Initiative's definition of Open Access.


Том 3, № 1 (2020)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ТЕОРЕТИЧНІ СТАТТІ З МУЗЕЄЗНАВСТВА ТА ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВА

Композиційно-художня оцінка території пам’ятки культурного ландшафту Києва PDF
Viktor Vecherskyi 8-20
Теоретичні аспекти культурно-освітньої роботи з відвідувачами різного віку: розвиток музейної психології у музеях художнього профілю PDF
Olena Kharchenko 21-32

ДИСКУСІЇ

Археологічна експедиція як об’єкт дослідження: історіографія та джерельна база PDF
Andrii Moskalenko 33-47

ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ПАМ’ЯТОК

Контакти населення Північно-Західного Причорномор’я у добу пізньої бронзи PDF
Svitlana Ivanova 48-60
Кіммерійці — до проблеми визначення носіїв культури. Історіографічний аспект PDF
Serhii Olhovskyi 61-74
De titulis olbiae ponticae et viciniis II 4. Знову про березанський гімн острову і Ахіллу PDF (Русский)
Fedor Shelov-Kovedyaev 75-84

РЕЦЕНЗІЇ

Збереження історико-культурної спадщини у вимірі української гуманітаристики PDF
Yurii Horban 85-89