Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музеєзнавство і пам’яткознавство

Науковий збірник «Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музеєзнавство і пам’яткознавство» є рецензованим збірником відкритого доступу, що публікує статті з музеєзнавства і пам’яткознавства.

Науковий збірник започатковано у 2018 р. та адресовано науковцям, викладачам вищих навчальних закладів, докторантам, аспірантам, магістрантам, усім, хто досліджує теоретичні, прикладні та історичні проблеми музейної та пам’яткоохоронної справи.


Обкладинки

ISSN 2617-7943 (print), ISSN 2617-9490 (online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23119-12959 Р від 25.01.2018

Рік заснування: 2018

Періодичність друку: 2 рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)

Засновник: Київський національний університет культури і мистецтв

Головний редактор: Сергій Пустовалов

Замісник головного редактора: Віктор Вечерський

Відповідальний секретар: Сергій Руденко

Адреса редакції: м. Київ, вул. Чигоріна, 14, каб. 65

тел.: +38(050)7842930

E-mail: museum-monument@knukim.edu.ua, rudenkosb@ukr.net

Науковий журнал відображається в наступних базах даних: BASE, Crossref, Google Академія, OpenAIRE, Scilit, WORLDCAT, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Наукова періодика України (УРАН).

Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому науковому збірнику.

Науковий збірник «Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музеєзнавство і пам’яткознавство» дотримується політики відкритого доступу: Budapest Open Access Initiative's definition of Open Access


№ 1 (2018)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ТЕОРЕТИЧНІ СТАТТІ З МУЗЕЄЗНАВСТВА ТА ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВА

Практики розвитку креативного підходу в освітній діяльності музею PDF
Yuliia Kliuchko 12-20
До історії виникнення терміну «музеологія» PDF
Dmytro Kepin 21-33

ДИСКУСІЇ

Капіталізація музейних пам’яток у контексті ринкової теорії музею PDF
Serhii Rudenko 36-46

ПРОБЛЕМИ ЕКСПОЗИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Особливості та специфіка побудови інтерактивних музейних експозицій PDF
Tetiana Berezniuk 48-55
Особливості представлення макетів гарячих виробництв у музеях PDF
Serhii Pustovalov, Liubov Chukhrai 56-70
Особливості підготовки та реалізації навчальних виставкових проектів як складова практичної освіти студентів PDF
Hanna Andres 71-81

ПУБЛІКАЦІЇ ДОСЛІДЖЕНЬ МАТЕРІАЛЬНИХ ПАМ’ЯТОК

Результати дослідження української архітектури доби Гетьманщини PDF (English)
Viktor Vechersky 84-102
Матеріальна культура та окремі її складові в працях етнологів та культурологів PDF
Yuliia Nikishenko 103-112

КУЛЬТУРНА ПАМ’ЯТЬ І ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

Грузинська цивілізація і світові глобальні процеси PDF
Tamaz Phutkaradze 114-121