Про журнал

«Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музеєзнавство і пам’яткознавство» є рецензованим науковим журналом відкритого доступу, що публікує статті з музеєзнавства і пам’яткознавства.

Видання адресовано вченим, викладачам закладів вищої освіти, докторантам, аспірантам, магістрам, усім, хто досліджує теоретичні, прикладні та історичні проблеми музейної та пам’яткоохоронної справи.

ISSN 2617-7943 (print),
ISSN 2617-9490 (online)

Свідоцтво про державну реєстрацію:
КВ № 23119-12959 Р від 25.01.2018

Рік заснування: 2018

Періодичність друку: один раз на рік

Мова видання:
українська, російська, англійська (змішаними мовами)

Засновник:
Київський національний університет культури і мистецтв

Головний редактор: Сергій Пустовалов

Замісник головного редактора: Віктор Вечерський

Відповідальний секретар: Сергій Руденко

Адреса редакції:
вул. Чигоріна, 14, каб. 65, м. Київ, Україна, 01042

тел.: +38(050)784-29-30

E-mail: museum-monument@knukim.edu.ua, rudenkosb@ukr.net

Науковий журнал відображається в наступних базах даних: BASE, Crossref, DOAJ, EuroPub, Google Академія, Lens, MIAR, OpenAIRE, Polska Bibliografia Naukowa (PBN), ResearchBib, ROAD: довідник наукових ресурсів відкритого доступу, Scilit, Index Copernicus Journals Master List, Journal Factor, JournalTOCs, Ulrich's Periodicals Directory, WORLDCAT, World Catalogue of Scientific Journals, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Наукова періодика України (УРАН).

Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

Науковий журнал «Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музеєзнавство і пам’яткознавство» дотримується політики відкритого доступу: Budapest Open Access Initiative's definition of Open Access.

Поточний номер

Том 3 № 2 (2020)
					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 2020-12-27

Весь випуск

Переглянути всі випуски